วิธีการสั่งซื้อ

1. สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ bitcoinminingasia.com , bitcoinmining.work

2. สั่งซื้อผ่านระบบ Line

  • 3. สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์

    ติดต่อสั่งซื้อ ฝ่าย ขาย Tel.064112161